bagkost-logo-2024

PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

Betaling for grundskole-, gymnasie- og kostskoleelever

Nedenfor ses betalingsbetingelserne for grundskolen, gymnasiet og kostafdelingen samt informationer vedrørende indmeldelse, udmeldelse og mulighed for tilskud. Priser m.m. er gældende fra 1. januar 2024. Der tages forbehold for prisjusteringer (beløbet reguleres den 1. januar hvert år i henhold til løn- og prisindeks). Alle priser nedenfor er angivet i DKK og betales én måned forud, medmindre andet er anført.

Skoleåret går fra 1. august til 31. juli. Skolepengeopkrævningen er fordelt over 12 måneder, hvorfor der jfr. gældende betalingsregler også skal betales skolepenge i juli måned. Dette gælder såvel for elever, der forsætter skoleforløbet på skolen, som elever i de afsluttende klasser. Undervisningsmidler stilles frit til rådighed for eleverne – bortset fra ordbøger, lommeregnere. Fra 5. klasse skal egen computer medbringes (læs evt. vores anbefaling her). Mistet materiale (skolens ejendom) skal erstattes.

  

Grundskolen – priser pr. grundskoleelev

Grundskolen:

 • Begynderklasse - 6. klasse: Undervisning pr. måned 2.070 kr.
 • 7. klasse - 0.g: Undervisning pr. måned 2.125 kr.
 • Indmeldelsesgebyr 3.000 kr. (ved indmeldelse betales herudover to måneders skolepenge, som udgør de to første måneders betaling. Ved udeblivelse mistes disse) 

Birken/Skolefritidsordningen for begynderklasse – 3. klasse (obligatorisk):

 • Birken pr. måned 1.500 kr. (i 12 måneder). Hertil kommer betaling for cafémad pr. måned 92 kr. (i 12 måneder).
 • Har man mere end et barn i vores skolepasningsordning, ydes en reduktion pr. måned på 250 kr.

Klub BK/Skolefritidsordning for 4.- 5.klasse (frivillig):

 • Klub BK pr. måned 700 kr. (i 11 måneder). Dertil kommer betaling for eftermiddagsmad pr. år 800 kr., som opkræves i to rater henholdsvis 1/9 og 1/1.

Øvrige udgifter:

 • Lejrskolepriser gældende fra august 2023
BegynderklasseEn tur á tre dage i DK/S1.100 kr.
3. klasseEfterår: En tur á tre dage i DK/S;1.100 kr.
4. klasseForår: En tur á tre dage i DK/S1.100 kr.
6. klasseEfterår: En tur á 5 dage i DK/S2.000 kr.
7. klasseEfterår: En introtur i DK á 3 dage1.100 kr. 
8./9. klasseForår 8. klasse/efterår 9. klasse: En tur á 5 dage med bus/tog4.500 kr.
Biotek/global/digital2 ture, i alt 8 dage med bus/tog5.600 kr.
0. gEn-to ture, i alt 5 dage med bus/tog4.500 kr.
 • Priserne angiver den øverste grænse for forældrebetaling og inkluderer transport, mad samt entréer. Der tages forbehold for prisreguleringer.
 • Såfremt en elev udmeldes efter bindende tilmelding til en lejrskole, refunderes beløbet kun i helt særlige tilfælde (fx. hvis en ny elev kan fylde pladsen ud).
 • Der kan herudover påregnes øvrige udgifter til ekskursioner, klassekasse m.m.

Vær opmærksom på uddybende information nedenfor vedr. indmeldelse, udmeldelse og muligheden for tilskud.


 

Gymnasiet – priser pr. gymnasieelev

 • Undervisning pr. måned 2.070 kr.
 • Indmeldelsesgebyr 3.000 kr.

Øvrige udgifter

 • Nedenfor er indsat de udgifter, der må påregnes.
 • Øvrige udgifter kan forekomme i forbindelse med ekskursioner, klassekasse m.m.
IntroforløbDækker udgifter til flere arrangementer i løbet af introugerne samt 1.g. Eventuelt overskud   overføres til klassekassen.1.500 kr.
StudieturÉn uge i løbet af 2.g6.000 kr.
 • Priserne angiver den øverste grænse for forældrebetaling og inkluderer transport, mad samt entréer. Der tages forbehold for eventuelle prisreguleringer.
 • Såfremt en elev udmeldes efter bindende tilmelding til ovenstående, kan refunderes beløbet kun i helt særlige tilfælde (fx. hvis en ny elev kan fylde pladsen ud).

Vær opmærksom på uddybende information nedenfor vedr. indmeldelse, udmeldelse og muligheden for tilskud.

  

Kostafdelingen – priser pr. kostelev

 • Opholdet på kostafdelingen koster 109.500 kr. for skoleåret 2023-2024, svarende til 9.125 kr. pr. måned. Hertil udgifter til undervisning i grundskole eller gymnasium jf. ovenstående satser.
 • Betalingen for ophold og undervisning opkræves månedsvis forud.
 • En kostelev kan, hvis forældrene flytter hjem fra udlandet, blive overført til dagelev.

Vær opmærksom på uddybende information nedenfor vedr. indmeldelse, udmeldelse og muligheden for tilskud.

  

Indmeldelse

Når du bliver optaget på BK, vil du modtage information om selve optagelsesproceduren samt oplysninger om hvilket beløb, der skal overføres før skolestart og for at bekræfte indmeldelsen.

Indmeldelsen er bindende. Beløb, der er betalt i forbindelse med optagelse, refunderes ikke ved evt. framelding før skolestart eller udmeldelse i løbet af skoleåret.

Betalingen skal herefter oprettes som betalingsservice, og det anbefales, at betalingen sker via en dansk bankkonto. Såfremt betalingen ikke er oprettet som betalingsservice, pålægges der et månedligt gebyr pt. 100 kr.

  

Udmeldelse

Udmeldelse skal altid ske skriftligt til bk@bagkost.dk

Elever der afslutter 9. klasse, 0.g eller 3.g vil automatisk blive udmeldt. I disse tilfælde skal der ikke ske en skriftlig udmelding.

Udmeldelse kan kun ske til den 1. i en måned og da med mindst én måneds varsel. Skolepenge m.m. betales derfor også måneden efter udmeldelsen. Se særlige varslingsfrister nedenfor:

 • Kostophold: Tre måneds varsel.
 • Klub BK/fritidsordning: Tre måneds varsel.

Skoleåret går fra 1. august til 31. juli. Skolepengeopkrævningen er fordelt over 12 måneder, hvorfor der jfr. gældende betalingsregler også skal betales skolepenge i juli måned. Dette gælder såvel for elever, der forsætter skoleforløbet på skolen, som elever i de afsluttende klasser.

Der kan dermed IKKE findes udmeldelse sted alene gældende for juli måned, dog med undtagelse af 3. klassetrin i Birkens skolefritidsordning, hvor udmeldelse for juli måned er muligt.

Vi opfordrer til, at udmeldelse til et skoleårs afslutning sker senest d. 31. maj. På denne måde kan opkrævningen for august standses (denne aktiveres i systemerne tidligere end de andre måneder pga. skolens sommerferie). Ved udmeldelse i maj måned vil der dog fortsat blive opkrævet skolepenge for juli måned jfr. ovenstående uddybning af skolepengenes fordeling over 12 måneder.

Såfremt en elev udmeldes efter bindende tilmelding til ovenstående, kan refunderes beløbet kun i helt særlige tilfælde (fx. hvis en ny elev kan fylde pladsen ud).

  

Tilskud til betaling af Skolepenge, SFO eller Ophold

Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til betaling af skolepenge, SFO eller kostophold. Via Fordelingssekretariatet er det dog muligt én gang om året at søge om støtte til grundskolen, mens elever under 18 år i gymnasiet kan søge via Fripladskassen. Elever over 18 år i gymnasiet med behov for støtte, som som samtidigt modtager SU, kan søge støtte via midler, som Fripladskassen har tildelt skolen. Endelig kan skolen bidrage i særligt og pludseligt opståede tilfælde i en kortere periode for både grundskole- og gymnasieelever. Læs om muligheder for at søge om tilskud til betaling for skolepenge/kostophold med mere her.