icon-menu
Menu
icon-user.png

Begynder - 6. klasse

Fra begynderklassen til 6. klasse opdeles eleverne i indskoling og mellemtrin.

 

Indskolingen på BK har til huse i en selvstændig bygning kaldet Sekskanten. Bygningen er specielt indrettet til begynderklasse, 1. og 2. klasse, samt vores skolefritidsordning Birken - en lille skole i den store skole. Indskolingen er to-sporet og rummer ca. 130 elever. 

 

3. og 4. klasserne holder til tæt på skolegården. Efter skoletid er der mulighed for at gå i Store Birken og Klub BK.

5. og 6. klasserne holder til i Hovedbygningen. Efter skoletid har de også mulighed for at være tilknyttet Klub BK.

INDSKOLINGEN 0. - 2. KLASSE

Vi har to børnehaveklasseledere i hver klasse i alle 25 lektioner.

1. klasse har 26 lektioner og 2. klasse har 27 lektioner.

Vi har på 1. og 2. klassetrin deletimer i både dansk og matematik.

Klassekvotienten er på mellem 22 og 24 elever. 

Vi tilbyder forebyggende specialundervisning fra 1. klasse og har uddannet læse- og matematikvejleder tilknyttet. 

Vi tilbyder motorisk træning for børn med særlige behov. 

Vi prioriterer samarbejdet med skolefritidsordningen Birken, som også har til huse i vores indskolingsbygning Sekskanten. Birkepersonalet deltager i forældresamarbejdet, lejrskoler, emneuger og andre arrangementer. 

Vi støtter op om børnenes stærke sider og praktiserer anerkendende pædagogik.

Vi stiller krav til eleverne med henblik på at øge deres ansvarlighed.

Skolen forventer, at hjemmet støtter barnets skolegang (f.eks. hjælper barnet med at møde til tiden og til at læse lektier dagligt). 

Vi vægter samarbejdet mellem lærerne, skolepsykolog, talepædagog, sundhedsplejerske og skolelæge. 

 

 TidAktivitet
 7.15 Birken åbner
 8.15

 Morgensamling 

 Herefter undervisning

 9.45 Udefrikvarter
 10.05  Undervisning
 11.35 Frokost/udefrikvarter
 12.20 Undervisning
 13.10 Undervisning/Birketid
 14.00 Tilbud om lektiecafé
 17.00 Birken lukker

 

Mellemtrinnet 3. - 6. klasse

3. klasse har 30 lektioner, 4. klasse har 32 lektioner, 5. klasse og 6. klasse har 33 lektioner.

Vi tilbyder som noget særligt på BK:

- klassens tid med fokus på trivsel

- flere engelsk- og natur/teknologi-timer

- svømning på 3. og 4. klassetrin

- Der er mulighed for tysk eller fransk som andet fremmedsprog fra 6. klasse.

 

Vi vægter også de kreative fag med undervisning på delehold:

Billedkunst, madkundskab, håndarbejde, sløjd, musik, mediefag og innovation.