icon-menu
Menu
icon-user.png

Optagelse til 0. g og orienteringsmøde i januar 2023

Optagelse til kommende 0.g 2023/2024

Vi inviterer til orienteringsmøde om 0.g (10. klasse), hvor vi glæder os til at byde jer velkommen. Mødet afholdes tirsdag den 24. januar 2023 kl. 17.00 - 18.00 i to-kanten. Der vil være mulighed for at møde vores erfarne 0.g lærere og høre mere om forløbet. Bemærk at tidspunktet er ændret i forhold til tidligere udmeldt.


En del unge går efter 9. klasse i gymnasiet eller på en anden tilsvarende ungdomsuddannelse. Mange føler imidlertid, at de ikke er klar til at begynde i gymnasiet. Her er 0.g på BK en god mulighed, hvis du allerede ved, at du på sigt ønsker en gymnasial ungdomsuddannelse. Året i 0.g skal opleves som en optakt til gymnasiet frem for som en afslutning på grundskolen, heraf navnet.


Vores 0. g tilbyder:

  • Et trygt og gymnasieforberedende miljø med repetition af kendt fagligt stof og præsentation af nyt 
  • Involvering i BK’s gymnasium gennem diverse sociale arrangementer, fællestimer, cafeaftner, fester, foreningsliv mm.
  • Muligheden for en frisk start med etablering af nye roller og gode skolevaner
  • Kendskab til lectio.dk som flertallet af alle gymnasier benytter som administrativt intranet
  • En lille gruppe erfarne lærere med lyst til at arbejde med 0.g-elever 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker en samtale om 0.g (10. klasse) allerede nu, kan du kontakte vores studievejleder og høre nærmere på SH@bagkost.dk.  


Vi afholder orienteringsmøde med fokus på 0.g tirsdag den 24. januar 2023 kl. 17-18 i To-kanten. Læs mere om ansøgningsprocessen nedenfor. Vi behandler ansøgninger løbende, og I vil modtage en bekræftelse på mail, når ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt. 

Der er intet gebyr forbundet med at sende en ansøgning eller stå på ventelisten. Vi oplyser desværre ikke om ventelistestatus eller længde. 


Vær venligst opmærksom på at vælge korrekt år og klasse ved opskrivning. Når du søger optagelse i 0.g (10. klasse) skal det ske efter skriftlig ansøgning, og hvis du er ny på BK, skal du til en optagelsessamtale med studievejleder Signe Høeg Kildegaard.


Ved optagelsessamtalen lægger vi stor vægt på, at du har høje ambitioner for både faglig, personlig og social udvikling.