icon-menu
Menu
icon-user.png

Undervisning

Obligatoriske fag

Klassens tid 1 lektion 

Dansk 7 lektioner
Matematik 6 lektioner.
Engelsk 5 lektioner
Tysk eller fransk 5 lektioner
Fysik/kemi 3 lektioner (heraf 1 deletime)
Historie/samfundsfag 3 lektioner
Studieteknik 1 lektion
I alt 31 lektioner


Læs mere om 0. g (10. klasse) og mål for de enkelte fag på uvm.dk og emu.dk