icon-menu
Menu
icon-user.png

Optagelse

BK optager hvert år nye elever på 7. klassetrin.

Disse klasser søges især af elever, der har til hensigt senere hen at fortsætte i gymnasiet, således at de vil få mulighed for et sammenhængende skoleforløb på seks til syv år.

Det betyder, at der i klasserne generelt er stor motivation for skolearbejdet og dermed også forventninger om, at eleverne opnår et godt resultat ved de afsluttende prøver.

 

Der foretages ikke en egentlig optagelsesprøve, men optagelse sker efter en optagelsessamtale. Ved denne samtale vurderer vi:

- kan og vil eleven yde en indsats både fagligt og socialt?

- kan og vil eleven tage ansvar?

- har eleven vilje til at være positiv over for BK og vores fællesskab? 

Udover samtalen er der fra skolens side også krav til, at alle elever selv anskaffer sig en computer til det daglige arbejde på skolen.

 

Ansøgningsskema