icon-menu
Menu
icon-user.png

Undervisning

Eleven har følgende fag i 7. klasse:

Klassens tid 1 lektion

Dansk 7 lektioner
Matematik 5 lektioner
Engelsk 4 lektioner
Historie 1 lektion
Samfundsfag 1 lektion
Biologi 2 lektioner

Geografi 1 lektion
Fysik/Kemi 2 lektioner (delehold i en lektion om ugen)
Idræt 2 lektioner
Tysk/Fransk 4 lektioner
Obligatorisk praktisk/musisk fag 2 lektioner

I alt pr. uge 32 lektioner
Specialundervisningstime i dansk/matematik


Eleven har følgende fag i 8. klasse:

Klassens tid 1 lektion

Dansk 7 lektioner
Matematik 5 lektioner
Engelsk 4 lektioner
Historie 2 lektioner
Samfundsfag 2 lektioner
Biologi 2 lektioner
Fysik/Kemi 2 lektioner (delehold i en lektion om ugen)
Idræt 2 lektioner
Tysk/Fransk 3 lektioner
Geografi 2 lektioner
Obligatorisk praktisk/musisk fag 2 lektioner


I alt pr. uge 34 lektioner

Herudover mulighed for valgfag

Eleven har følgende fag i 9. klasse:

Klassens tid 1 lektion

Dansk 7 lektioner
Matematik 5 lektioner
Engelsk 4 lektioner
Historie 2 lektioner
Samfundsfag 2 lektioner
Biologi 2 lektioner
Fysik/Kemi 3 lektioner (delehold i en lektion om ugen)
Idræt 2 lektioner
Tysk/Fransk 4 lektioner
Geografi 2 lektioner

I alt pr. uge 35 lektioner

Herudover mulighed for valgfag