bagkost-logo-2024

Skole - hjem samarbejde

Skole-hjem samarbejde 2021/22
 

Begynderklasse

I august afholdes et møde a to timer med deltagelse af begynderklasseledere, birkelærer samt en fra ledelsen i grundskolen henholdsvis Birken.

I februar afholdes et møde a to timer med deltagelse af begynderklasseledere og birkelærer. LKT-lærer holder fælles oplæg om konflikter.

I  juni afholdes en farvel-goddag reception a to timer med deltagelse af begynderklasseledere, birkelærer samt kommende klasse-, dansk-, matematik- og birkelærer.

1. klasse

I august-september afholdes et møde a to en halv time med deltagelse af klasseteamet, birkelærer samt en fra ledelsen i grundskolen henholdsvis Birken.

Matematikvejleder (MB) introducerer forløbet Klar til at lære.

I februar/marts afholdes et møde a to timer med deltagelse af lærerne i klasseteamet og birkelærer.


2. klasse

Inden efterårsferien afholdes et møde a to timer med deltagelse af lærerne i klasseteamet, læsevejleder, birkelærer og Birkens ledelse.

Læsevejleder holder fælles oplæg om elevernes læse- og skriveudvikling.


3. klasse

Inden efterårsferien afholdes et møde a to en halv time med deltagelse af lærerne i klasseteamet, birkelærer og en fra ledelsen i grundskolen henholdsvis Birken. Mødet indledes med et fælles oplæg om at færdes på de digitale medier.

4. klasse

Inden efterårsferien afholdes et møde a to timer med deltagelse af lærerne i klasseteamet.

Matematikvejleder (MB) introducerer forløbet Klar til at lære.

5. klasse

Inden efterårsferien afholdes et møde a to timer med deltagelse af lærerne i klasseteamet.


6. klasse

Inden efterårsferien afholdes et møde a to timer med deltagelse af lærerne i klasseteamet og en fra ledelsen i grundskolen.


7. klasse

I august afholdes en reception a halvanden time med deltagelse af klasseteamet og en fra grundskoleledelsen.

Inden efterårsferien afholdes et møde a tre timer med deltagelse af klasseteamet og en fra grundskoleledelsen.

Mødes indledes med et fælles oplæg om det at være teenager (SSP).

8. klasse

Inden efterårsferien afholdes et møde a to en halv time med deltagelse af lærerne i klasseteamet, UU-vejleder, rektor og en fra grundskoleledelsen. Mødet indledes med et fælles oplæg af UU-vejlederen: ungdomsvejledning generelt.

1. BT/1. GL/1. DT

I august afholdes en reception a halvanden time med deltagelse af klasseteamet og en fra grundskoleledelsen.

9. klasse - 0.g (samme aften)

Inden efterårsferien afholdes et møde a tre timer med deltagelse af lærerne i klasseteamet, UU-vejleder, vicerektor, rektor og en fra grundskoleledelsen. Mødet indledes med fælles oplæg:

Ungdomsvejledning generelt ved UU-vejleder/introduktion til BK's gymnasium ved rektor og vicerektor.

 

Skole-hjem-samtaler

Der afholdes to samtaler på alle klassetrin på nær i 9. kl. og 0. g, hvor der er én samtale.

 

Begynder - 2. klasse         Eleverne deltager normalt ikke.

3. - 9. klasse                         Eleverne deltager.

 

Begynderklasse                 Efterår: 20 min. pr. elev

                                                  Forår april - maj: 15 min. pr. elev. Lægges over to dage.

                                                  Ved første samtale deltager begynderklasseledere og birkelærer. 
                                                  Anden samtale har også deltagelse af den kommende dansklærer, evt. også klasselærer.

 

1. - 2. klasse                         Efterår: 20 min. pr. elev. Forældrene kommer til én samtale med dansk- og matematiklærer samt birkelærer.

                                                  Forår: 15 min. pr. elev. Forældrene kommer til én samtale med dansk- og matematiklærer samt birkelærer.

 

3. klasse                                Efterår: 20 min. pr. elev. Dansk-, matematik- og birkelærer deltager.

                                                  Forår: Cafémodel. Dansk-, matematik-, engelsk- og birkelærer deltager.


4. klasse                                Efterår: 15 min. pr. elev. Dansk- og matematiklærer deltager.

                                                  Forår: Cafémodel. Dansk-, matematik- og engelsklærer deltager samt lærere i et-to af klassens øvrige fag.

 

5. klasse                                Efterår: 15 min. pr. elev. Dansk- og matematiklærer deltager.

                                                  Forår: Cafémodel. Dansk-, matematik- og engelsklærer deltager samt lærere i et-to af klassens øvrige fag.

 

6. klasse                                Efterår: 15 min. pr. elev. Dansk- og matematiklærer.

                                                  Forår: Cafémodel. Dansk-, matematik-, engelsk- og tysk/fransklærer deltager.

 

7. klasse                                Efterår: 15 min. pr. elev. Forældrene kommer til en samtale med klasseteamet. 

                                                  Forår: Cafémodel. Deltagelse af lærere i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk og tysk/fransk.

 

8. klasse                                Efterår: Cafémodel. Deltagelse af alle klassens lærere, der underviser i prøve- og -udtræksfag*

                                                  Forår (marts måned): Cafémodel. Deltagelse af alle klassens lærere, der underviser i prøve- og udtræksfag*
                                                  

                                                  *Samfundsfag/historie/geografi/biologi/fysik-kemi/tysk/fransk/billedkunst deltager enten efterår eller forår.

                                                  I biotek-klasser er biologilærer med begge gange. Idræt deltager først i 9. klasse.

 

9. klasse                                Oktober - november: Cafémodel. Deltagelse af alle klassens lærere, der underviser i prøve- og udtræksfag.


Karakterer/udtalelser

 

7. klasse                                 To terminer

                                                   Skolegangsevaluering, karakterer, kommentarer fra lærerne. 

 

8. klasse                                 To terminer:

                                                   Skolegangsevaluering, karakterer, kommentarer fra lærerne.

 

9. klasse                                 Tre terminer

                                                   1.+ 2. termin: Skolegangsevaluering, karakterer, kommentarer fra lærerne.

                                                   3. termin: Karakterer, ingen kommentarer.