icon-menu
Menu
icon-user.png

Skole-hjem samarbejde 2018/19
 

Begynderklasse

I august afholdes et møde a to timer med deltagelse af begynderklasseledere, birkelærer samt en fra ledelsen i grundskolen henholdsvis Birken.

I februar afholdes et møde a to timer med deltagelse af begynderklasseledere og birkelærer.

I  juni afholdes en farvel-goddag reception a to timer med deltagelse af begynderklasseledere, birkelærer samt kommende klasse-, dansk-, matematik- og birkelærer.

1. klasse

I august-september afholdes et møde a to timer med deltagelse af kerneteamet, birkelærer samt en fra ledelsen i grundskolen henholdsvis Birken.

I februar/marts afholdes et møde a to timer med deltagelse af lærerne i kerneteamet og birkelærer.

2. klasse

Inden efterårsferien afholdes et møde a to timer med deltagelse af lærerne i kerneteamet, birkelærer og en fra ledelsen i grundskolen henholdsvis Birken.

3. klasse

Inden efterårsferien afholdes et møde a to timer med deltagelse af lærerne i kerneteamet, birkelærer og en fra ledelsen i grundskolen henholdsvis Birken. Mødet indledes med et fælles oplæg om god mobilstil.

4. klasse

Inden efterårsferien afholdes et møde a to timer med deltagelse af lærerne i kerneteamet og en fra ledelsen i grundskolen.

P.S. Overgangsår 2018/19: Mødet indledes med et fælles oplæg om god mobilstil.

5. + 6. klasse

Inden efterårsferien afholdes et møde a to timer med deltagelse af lærerne i kerneteamet og en fra ledelsen i grundskolen.

7. klasse

I august afholdes en reception a halvanden time med deltagelse af kerneteamet og en fra grundskoleledelsen.

Inden efterårsferien afholdes et møde a tre timer med deltagelse af kerneteamet samt en fra grundskoleledelsen.

Mødes indledes med et fælles oplæg om det at være teenager.

8. klasse

Inden efterårsferien afholdes et møde a to en halv time med deltagelse af lærerne i kerneteamet, UU-vejleder, rektor og en fra grundskoleledelsen. Mødet indledes med et fælles oplæg af UU-vejlederen: ungdomsvejledning generelt.

1.BT/1.GL

I august afholdes en reception a halvanden time med deltagelse af kerneteamet og en fra grundskoleledelsen.

9. klasse - 0.g (samme aften)

Inden efterårsferien afholdes et møde a tre timer med deltagelse af lærerne i kerneteamet, UU-vejleder, vicerektor, rektor og en fra grundskoleledelsen. Mødet indledes med fælles oplæg:

Ungdomsvejledning generelt ved UU-vejleder/introduktion til BK's gymnasium ved rektor og vicerektor.

 

Skole-hjem-samtaler

Der afholdes to samtaler på alle klassetrin på nær i 9. kl. og 0. g, hvor der er én samtale.

 

Begynder - 3. klasse         Eleverne deltager normalt ikke.

 

4. klasse – 0.g                      Eleverne deltager.

 

Begynderklasse                 Efterår: 20 min. pr. elev

                                                  Forår april - maj: 15 min. pr. elev.

                                                  Ved første samtale deltager begynderklasseledere og birkelærer. 
                                                  Anden samtale har også deltagelse af den kommende dansklærer, evt. også klasselærer.

 

1. - 3. klasse                         Efterår: 20 min. pr. elev. Forældrene kommer til én samtale med dansk- og matematiklærer samt birkelærer.

                                                  Forår: 15 min. pr. elev. Forældrene kommer til én samtale med dansk- og matematiklærer samt birkelærer.

 

4. klasse                                Cafémodel. 

                                                  Dansk-, matematik-, engelsklærer deltager samt to af klassens øvrige fag: et efterår og et forår.

 

5. klasse                                Cafémodel.

                                                  Dansk-, matematik-, engelsklærer deltager samt to af klassens øvrige fag: et efterår og et forår.

 

6. klasse                                Cafémodel.

                                                  Efterår: Dansk-, matematik-, engelsk- og natur/teknologilærer deltager.

                                                  Forår: Dansk-, matematik-, engelsk- og tysk/fransklærer deltager.

 

7. klasse                                Efterår: 15 min. pr. elev. Forældrene kommer til en samtale med kerneteamet. 

                                                  Forår (februar måned): Cafémodel. Deltagelse af dansk, matematik, fysik/kemi,
                                                  engelsk og tysk/fransk.

 

8. klasse                                Efterår: Cafémodel. Deltagelse af alle klassens lærere, der underviser i prøve- og -udtræksfag*

                                                  Forår: Cafémodel. Deltagelse af alle klassens lærere, der underviser i prøve- og udtræksfag*

                                                  *Samfundsfag/historie/geografi/biologi/fysik-kemi/tysk/fransk deltager enten efterår eller forår.
                                                  Idræt deltager først i 9. klasse.

 

9. klasse + 0. g                     Oktober - november: Cafémodel. Deltagelse af alle klassens lærere, der underviser i prøve- og udtræksfag.


Karakterer/udtalelser

 

7. klasse                                 To terminer

                                                   1. termin: Skolegangsevaluering, kommentarer om trivsel, socialisering og faglig indsats. Karakterer.

                                                   2. termin: Skolegangsevaluering, karakterer, kommentarer fra lærerne. 

 

8. klasse                                 Tre terminer:

                                                   Skolegangsevaluering, karakterer, kommentarer fra lærerne.

 

9. klasse + 0.g                       Tre terminer

                                                   1.+ 2. termin: Skolegangsevaluering, karakterer, kommentarer fra lærerne.

                                                   3. termin: Karakterer, ingen kommentarer.