icon-menu
Menu
icon-user.png

Optagelse

Vi har få ledige pladser på kostskolen og i 1. g, samt enkelte ledige pladser i 2. og 3. g.

Ønsker du at høre mere eller at søge optagelse, kan du henvende dig til konst. rektor Charlotte Moltke på cm@bagkost.dk eller tlf. 29242164.


Generelt om optagelse

For at blive optaget skal du gå ind på www.optagelse.dk senest d. 1. marts og finde Bagsværd Kostskole og Gymnasium. Her skal du logge ind med dit UNI-log-in, hvor du finder et ansøgningsskema, som du skal udfylde. 


Du skal ikke angive hvilken studieretning du ønsker – det valg skal du først træffe ved grundforløbets afslutning.


På ansøgningen skal du tilkendegive hvilket 2. fremmedsprog, du ønsker.  Du kan vælge mellem enten Tysk eller Fransk fortsættersprog eller Spansk eller Russisk begyndersprog. Valget er ikke bindende, da vi først begynder 2. fremmedsprogundervisningen efter grundforløbet.


Du skal også tilkendegive, hvilket kunstnerisk fag du ønsker. Du kan vælge mellem Billedkunst, Drama, Mediefag og Musik.


Hvis du ønsker optagelse i løbet skoleåret - forbindelse med flytning eller skoleskift - skal du kontakte vicerektor Charlotte Moltke på enten cm@bagkost.dk eller 44360702 med henblik på en samtale. Hvis du søger optagelse i løbet af skoleåret, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende dette til bk@bagkost.dk sammen med samtykkeerklæring og karakterblad/protokollinjer

Du finder skema og samtykkeerklæring her.


Hvis du kommer fra en udenlandsk skole, skal du til en samtale med vicerektor Charlotte Moltke. Her tager vi stilling til om du kan få merit for nogle fag, og om du har behov for noget ekstra støtte, fordi der er noget, der er meget anderledes i det danske skolesystem i forhold til det, du kommer fra.


Hvad er adgangskravene for optagelse?

For at have retskrav på optagelse skal du:

  • have søgt via optagelse.dk senest d. 1. marts – søger du efter denne dato skal du automatisk til optagelsesprøve og samtale.
  • have søgt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
  • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
  • have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen, har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.


Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.


adgang til gymnasiale uddannelser