icon-menu
Menu
icon-user.png

Optagelse

Bagsværd Kostskole og Gymnasium (BK) er et privat gymnasium, der udbyder den almene studentereksamen, STX. Fordi vi er private, betyder det, at vi ikke er underlagt regler om afstand eller transporttid. Hvis du søger BK, og angiver skolen som din første eller anden prioritet, kan vi derfor optage dig uafhængigt af hvor du bor eller hvor lang tid, du vil være om at komme i skole. Vi siger derfor, at du skal vælge BK, ”hvis du vil vælge selv!”.


Hvis du ønsker at gå på vores gymnasium, skal du angive Bagsværd Kostskole og Gymnasium som prioritet - meget gerne første - i optagelse.dk senest den 13. marts 2023*. Jo højere prioritet desto større sandsynlig for optagelse. Bemærk, at elever på nuværende femårige forløb har allerede reserveret plads i gymnasiet på BK og blot skal alene angive skolen som 1. prioritet på optagelse.dk samt sætte X i feltet om forhåndsreservation af plads.   


Når vi udvælger elever, sker det på baggrund af følgende kriterier:

·        Prioritering af skolen - første prioriteter vægtes tungest 

·        Elever, der har afsluttet eller afslutter 9. eller 10. klasse på vores grundskole eller elever, der har søskende på skolen, vil blive prioriteret, forudsat at de søger os som 1. prioritet

·        Tilknytningsforhold i øvrigt til skolen, fx kostelever

·        At alle øvrige adgangskrav er opfyldt


Når du søger os, skal du i ansøgningsskemaet anføre:

·        Dine eventuelle tilknytningsforhold til skolen

·        En foreløbig angivelse af interesse for studieretning

·         

Optagelse vil ske ud fra en samlet vurdering af ovenstående kriterier. Vi giver besked om, hvorvidt du er optaget på BK medio april 2023. Hvis vi ikke kan optage alle, der har søgt os som 1. prioritet, tilbyder vi en plads på venteliste. Så kontakter vi dig, hvis vi får plads senere hen. 


* Børne- og undervisningsministeriet forventer pt., at optagelse.dk åbner for ansøgninger den 15. februar, og at ansøgninger skal være registreret senest 13. marts. 


 


Vær opmærksom på, at du skal betale skolepenge for at tage en uddannelse på BK. Se mere om priser her


Læs mere om adgangskrav til gymnasiale uddannelser her.

Læs mere om optagelse på gymnasiale uddannelser her

Generelt om optagelse

For at blive optaget skal du gå ind på www.optagelse.dk senest d. 1. marts og finde Bagsværd Kostskole og Gymnasium. Her skal du logge ind med dit UNI-log-in, hvor du finder et ansøgningsskema, som du skal udfylde. 


Du skal ikke angive hvilken studieretning du ønsker – det valg skal du først træffe ved grundforløbets afslutning. Men som nævnt ovenfor må du gerne give en tilkendegivelse af, hvad du tænker på. 


På ansøgningen skal du tilkendegive hvilket 2. fremmedsprog, du ønsker.  Du kan vælge mellem enten tysk eller fransk fortsættersprog eller spansk eller russisk begyndersprog. Valget er ikke bindende, da vi først begynder 2. fremmedsprogundervisningen efter grundforløbet.


Du skal også tilkendegive, hvilket kunstnerisk fag du ønsker. Du kan vælge mellem billedkunst, drama, mediefag og musik.


Hvis du ønsker optagelse i løbet skoleåret - forbindelse med flytning eller skoleskift - skal du kontakte vicerektor Charlotte Moltke på enten cm@bagkost.dk eller 44360702 med henblik på en samtale. Hvis du søger optagelse i løbet af skoleåret, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende dette til bk@bagkost.dk sammen med samtykkeerklæring og karakterblad/protokollinjer

Du finder skema og samtykkeerklæring her.


Hvis du kommer fra en udenlandsk skole, skal du til en samtale med vicerektor Charlotte Moltke. Her tager vi stilling til om du kan få merit for nogle fag, og om du har behov for noget ekstra støtte, fordi der er noget, der er meget anderledes i det danske skolesystem i forhold til det, du kommer fra.