bagkost-logo-2024

Undervisning

Undervisning

BK har tradition for mange sjove og festlige aktiviteter både i og uden for skoletiden. Her får du lejlighed til at udfolde alle talenter, også de mere usædvanlige. BK Gymnasium er således meget mere end den faglighed, du modtager i timerne, og vi vægter både kreative og sociale aktiviteter, hvor fokus er lagt på at skabe nogle udfordrende rammer, der både fremmer dine faglige, kreative og sociale udvikling. 

 

Mange af vores elever sætter endvidere stor pris på, at man som studerende på BK Gymnasium lærer hinanden at kende på tværs af klasser og årgange. Det sker eksempelvis til fester og cafeaftener, på weekender, hvor vi overnatter på skolen, på vores mini-OL, som vi holder i forbindelse med skoleårets start, til idrætsdag i AB-hallen eller den årlige skitur. 

Mulighederne er mange, og din medbestemmelse er stor.


 


 

Plads til alle

Vi plejer således ikke at være mere end cirka 24 elever i hver klasse; det giver bedre mulighed for at udvikle sig fagligt og skaber en bedre stemning. Det bidrager også til den gode kontakt mellem lærere og elever, der er på vores skole. Læreren har lettere ved at fokusere på den enkelte og dyrke dennes kompetencer og talenter, og alle nyder godt af pladsen til at udvikle at sig.

 

Vi afholder Lektiecafé hver uge for at supplere det daglige behov for sparring med en lærer. Vi opretter lektiecafé i de fag, eleverne ønsker.

 

Alle elever forventes at have en bærbar PC, så vi kan bruge IT aktivt i undervisningen. De fleste klasselokaler er udstyret med interaktive elektroniske tavler, så det altid er muligt at kalde sidste times noter frem på tavlen, både i timerne og derhjemme. De interaktive tavler giver en mere levende undervisning, som sikrer et højere niveau og en god mulighed for at inddrage eleverne.