bagkost-logo-2024

SRP

SRP

I løbet af de 3 gymnasieår skal du deltage i en række tværfaglige projekter som alle leder hen mod det afsluttende store tværfaglige  projekt i 3. g – Studeretningsprojektet.

  • I 1. g er der SRU1 – som er en uges tværfagligt projekt, samt DHO som står for Dansk/historie opgaven.
  • I 2. g er der SRU2 – som også er en uges tværfagligt projekt samt SRO som står for Studieretningsopgaven.
  • I 3. g er der SRU3i som er et innovationsprojekt, samt SRU 4 som er en generalprøve på Studieretningsprojektet, der laves i foråret og som du skal til mundtlig eksamen i.

Derudover er der i grundforløbet to tværfaglige projekter:

  • Almen sprogforståelse AP og Naturvidenskabeligt grundforløb. 

Begge disse afsluttes med en eksamen hvor karakteren kommer på studenterbeviset.

Studieretningsprojektet 

SRP er en større skriftlig opgave, der skrives i 3. g. 
Opgaven skal skrives i 2 fag, der vælges af eleven, altid med udgangspunkt i et studieretningsfag og et A fag. Der afsættes 2 uger til at skrive opgaven - halvdelen er hjemmearbejdsdage, og resten er kurser og vejleding. SRP regnes for et A-niveau fag, og karakteren tæller derfor med vægten 2.