bagkost-logo-2024

Rejseregler

rejseregler

Rejser på BK

I løbet af de 3 gymnasieår arrangeres forskellige typer ekskursioner af flere dages varighed. 


Lejrskoler i Danmark

 • I 1g afholdes en introtur for alle ny elever 
 • Faglige ekskursioner (fx Sorø o.lign.)

Studierejser til udlandet

 • I 2 g. afholdes en studierejse
 • I 3 g kan A-niveau fag arrangere en kortere tur.

I forbindelse med vores Euronetværk kan der forekomme følgende typer rejser 

 • Klasseudvekslinger
 • Masterclasses 
 • Konferencer 
 • Individuelle studieophold (typisk sprog)

Fælles for alle rejser er at det er en del af undervisningen, hvorfor skolens studie og ordensregler gælder. Vi forventer at eleverne overholder almindelige normer for god opførsel, og deltager velforberedt i arrangementerne. Overtrædelse af reglerne kan føre til hjemsendelse alene og for egen regning.

 

2.g studierejser

Før rejsen

Alle klasser tilbydes en studierejse i 2.g. Studierejserne har både et fagligt, et socialt og et kulturelt formål, som afspejles i programmet. Der deltager to lærere pr. klasse, typisk klasselærer samt yderligere en lærer. Rejsen afvikles i ugen før påskeferien, i helt særlige tilfælde vil den kunne placeres på andre tidspunkter. 

2g. studieture varer normalt 5-7 dage. Og prisen holdes typisk mellem 4.500 og 6.000 kr.  Beløbet kan i særlige tilfælde blive højere, hvis klassen er indforstået med det.  Lærerne indhenter tilbud hos rejseoperatører, der er tilknyttet rejsegarantifonden.

Elever der ikke længere er indskrevet på skolen (uanset årsag), mister det indbetalte beløb. Kun elever der er indskrevet på skolen på rejsetidspunktet kan deltage i studierejser.  Prisen inkluderer som udgangspunkt rejse, lokal transport, faglige udflugter, entreer, lærerrejsen og evt. en fællesmiddag. Der skal således lægges et ekstra beløb oveni rejsebureauets pris. 

Alle forældre / elever over 18 skriver under på en ”håndfæstning” om adfærd, samt udfylder et oplysningsark om forsikringsforhold.

Elever er ikke dækket af skolens forsikring. Det er derfor et krav, at alle elever har en rejseforsikring, der minimum dækker lægebehandling og ledsaget hjemtransport. Det er frivilligt, om der tegnes tyveri-, afbestilling- og ulykkesforsikring. Mange husstande har en rejseforsikring i forbindelse med deres husstandsforsikring – så familien bedes undersøge dette. (link til ”forsikring”

Under rejsen - adfærdsregler

Alle studierejser indgår som en del af den faglige undervisning. Derfor gælder skolens almindelige studie- og ordensregler også under studierejsen. Deltagere i studierejser repræsenterer BK udadtil. Skolen forventer derfor, at almindelige normer for god opførsel følges, og at lokale regler og kutymer overholdes. Se evt. denne video http://www.benns.dk/studierejser/studieturvideo/

 • Elever er – uanset alder – underlagt fælles regler og aftaler og er forpligtede til at følge lærernes anvisninger. Lærerne kan fastlægge yderligere regler, der knytter sig til særlige forhold gældende på det konkrete rejsemål.
 • Alle forventes at deltage i studierejsens faglige og programsatte aktiviteter og er forpligtede til at møde friske og udhvilede til dagens programpunkter på aftalte tid og sted.
 • Indtagelse af alkohol er ikke tilladt hverken på ud- eller hjemrejse eller på de programsatte faglige og kulturelle aktiviteter. Udenfor programlagt tid må alkohol kun indtages i et omfang, der gør det muligt at være frisk og aktivt deltagende dagen efter.
 • Uden for rejsens programpunkter og under programpunkter, der foregår i grupper på forskellige lokaliteter, færdes eleverne på eget ansvar. 
 • Det er dog et krav, at elever altid færdes i grupper på mindst 3 elever, helst af begge køn. Ingen forlader gruppen og går alene – heller ikke alene hjem.
 • Overnatning sker altid på indkvarteringsstedet. Det er forbudt at leje bil/motorcykel/knallert. 
 • Kun elever, der går på skolen på rejsetidspunktet, kan deltage i rejsen.
 • Elever, der forlader skolen efter at restbeløb er indbetalt, mister hele beløbet.

Lærerne er under en studierejse parate til at bistå eleverne. Under programpunkterne er alle lærere til rådighed. Uden for programpunkterne er der en vagtlærer, som kan kontaktes i de i programmet angivne tider. Udenfor vagttiderne har lærerne fri og kan opholde sig uden for rækkevidde. Det fremgår af programmet, hvem der er vagtlærer. I øvrigt aftaler elever og lærere indbyrdes, hvordan man kan komme i kontakt med hinanden i tilfælde, hvor ikke alle er samlet til fælles aktivitet. Elever bør altid have mobiltelefon med sig.

Ved grov overtrædelse af reglerne hjemsendes eleven for egen regning, og uden ledsagelse uanset om eleven er fyldt 18 år. Forældre/værger skriver under på accept af regler og afleverer oplysninger om forsikring.

 

Lejrskoler i Danmark

Introturen arrangeres normalt som en hyttetur til et sted på Sjælland. Introturen ligger som regel i september og strækker sig typisk over 3 dage/ 2 nætter. Introturen er fuldstændig alkoholfri, - også i ”fritiden”. Introturen er som regel en årgangstur hvor alle ny klasser rejser samlet.

 

Rejser i forbindelse med EUROnetværket

For disse rejser gælder de samme overordnede regler som ved 2.g studieture.

De fleste EURO projektrejser planlægges med privat indkvartering. Ved privat indkvartering forventes at man overholder værtsfamiliens regler og normer. Privat indkvartering fordrer opmærksomhed over for værtsfamilien. Det forventes at man medbringer en lille gave til sin værtsfamilie.

Hvis EURO rejsen er en del af et ERASMUS+ projekt vil der blive ydet et tilskud til rejsens pris.

 

Rejser for A-niveauhold i 3.g

Disse rejser kan arrangeres hvis lærerne og holdet kan blive enige. Overordnet set gælder de samme regler som for 2.g studieture, dog forventes ikke i samme grad at alle deltager, ligesom det kan aftales, at der deltager færre lærere på turen.

Typisk arrangeres placeres disse rejser over en weekend, så der afrejse torsdag aften/ fredag morgen og hjemrejses søndag.