icon-menu
Menu
icon-user.png

TILSYNSerklæring

Forældrekredsen på BK har besluttet, at årligt tilsyn med skolens undervisning varetages af certificeret tilsynsførende Heidi Theilmann Schmidt.


I tilsynserklæringen for 2020/2021 har Heidi Theilmann Schmidt blandt andet noteret:


"Til trods for at mit tilsyn i 2020/2021 har haft anderledes betingelser pga. COVID-19, samt at jeg har observeret

forskellig undervisning ift. fagligheder, alderstrin, undervisningsmetoder, fysisk og digital afvikling, har jeg igen

oplevet et undervisningsmiljø, som er præget af faglig meget høj kvalitet og med plads til faglig fordybelse.


Samtidig har jeg erfaret, at der på BK er et trygt undervisningsmiljø, hvor der er plads til at spørge og fejle for

derigennem at lære. Dette bemærkes ved, at eleverne generelt er meget fagligt nysgerrige og ikke er bange for at

svare eller spørge, når der stilles spørgsmål eller hvis de er i tvivlende ift. det faglige indhold. Jeg har således

oplevet, at lærer-elev-relationer har været præget af ligeværdig og gensidig tillid og respekt - og der hersker

overalt på skolen et meget behageligt læringsmiljø."


Her kan du læse hele tilsynserklæringen