icon-menu
Menu
icon-user.png

TILSYNSerklæring

Forældrekredsen på BK har besluttet, at årligt tilsyn med skolens undervisning varetages af certificeret tilsynsførende Heidi Theilmann Schmidt.


I tilsynserklæringen for 2018/19 har Heidi Theilmann Schmidt blandt andet noteret:


"Besøgene på skolen har givet et indtryk af en skole, hvor faglighed, anerkendelse, trivsel samt menneskeligt nærvær er i fokus. Jeg har mødt lærere, som har været meget velforberedte til undervisningen og virket særdeles fagligt funderede i deres fag.


Eleverne opleves som aktive og trygge. På trods af fagligt højt niveau har jeg oplevet, at eleverne generelt alle har været aktivt inddraget i undervisningen og set flere eksempler på, at eleverne har turde fejle og prøve sig frem med svar og opgaveløsninger.


Ledelsen er meget opmærksom på såvel medarbejdernes som elevers trivsel og udvikling – samt at skolen generelt er i udvikling og ”følger med tiden” på aktuelle områder som f. eks. det digitale og innovative felt.


Samlet set har jeg oplevet en skole, hvor der er meget høj kvalitet i undervisningen og hvor der er stort sammenfald mellem de mål og værdier, som skolen tilkendegiver på skoles hjemmeside og den praksis, jeg har observeret.


Skole med høj faglighed, fagligt dygtigt personale samt et undervisningsmiljø, der rummer alle elever."


Se hele tilsynserklæringen her.