icon-menu
Menu
icon-user.png

TILSYNSerklæring

Forældrekredsen på BK har besluttet, at årligt tilsyn med skolens undervisning varetages af certificeret tilsynsførende Heidi Theilmann Schmidt.


I tilsynserklæringen for 2019/2020 har Heidi Theilmann Schmidt blandt andet noteret:


"Det er en glæde at komme på Bagsværds Kostskole og Gymnasiums Grundskole.

Mit tilsyn 2019/2020 afspejler en skole, som er yderst velfungerende og med en varm, levende og faglig hverdag.

Der er overskud og ro til være opmærksomme på hinanden samtidig med, at det ikke går på kompromis med

fagligheden.


Til trods for at jeg har observeret meget forskellig undervisning både ift. fagligheder, alderstrin og

undervisningsmetoder, har samtlige timer været præget af gensidig tillid og respekt blandt lærere og elever,

hvor der er plads til at spørge, fejle og grine sammen."


Her kan du læse hele tilsynserklæringen