bagkost-logo-2024

TILSYNSerklæring

Forældrekredsen på BK har besluttet, at årligt tilsyn med skolens undervisning varetages af certificeret tilsynsførende Heidi Theilmann Schmidt.


I tilsynserklæringen for 2021/2022 har Heidi Theilmann Schmidt blandt andet noteret:


"Sammenfattende kan jeg erklære, at jeg igen i år har mødt en skole, hvor der er et ambitiøst undervisningsmiljø og stilles tydelige krav til eleverne indsats. Dette sker gennem en formidling og didaktik, der er i øjenhøjde med eleverne, og hvor lærerne er nærværende og anerkendende overfor eleverne. Der er en god stemning i klasserne, hvor der også er plads til humor og grin i undervisningen. 


Jeg har på mine to observationsdage været inde i ti forskellige klasser og derved mødt mange forskellige elever på tværs af fag og årgange og tilsvarende mange lærere. Generelt har jeg oplevet meget dedikerede og kompetente lærere, som virker glade for at undervise og er ambitiøse på elevernes vegne. Der værnes om elevernes trivsel og jeg har bl.a. oplevet, at lærere gerne benytter rimelig tid af undervisningen, hvis der har været en trivselsmæssig/social udfordring blandt eleverne, som skal prioriteres. I de mindre klasser har jeg bl.a. oplevet, at det sociale miljø er blevet styrket ved, at lærerne sørger for legeaftaler, når eleverne går til frikvarter. 


På baggrund af mine observationer af undervisningen, samtaler med lærere i forbindelse med undervisningen og pauserne, vurdering af læremidler - herunder bl.a. lærernes egne Google sites -, gennemsyn af prøvekarakterer samt samtaler med ledelsen kan jeg således konkludere, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering, står fuldt ud mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen."


Her kan du læse hele tilsynserklæringen