bagkost-logo-2024

Klub BK

Klub for 4. og 5. klasse

Klub BK er et sted med trygge rammer og kendte voksne, der støtter op omkring den sociale trivsel. Et sted hvor børnen kan komme og være sig selv, og få en god snak eller et godt råd.

Pædagogisk lægger vi i klubben vægt på rummelighed, empati og sjove oplevelser. Vi møder børnene der, hvor de er, og det er kun fantasien, der sætter grænser.

  • Klubben har åbent, når børnene har fri fra skole og frem til kl. 17.00.
  • Der er lukket alle skolefridage.
  • Vi har mobilfri zone fra kl. 14.00 til kl. 15.30.
  • Vi har tilbud om fysisk aktivitet ude og inde, kreative værksteder, ture og forskellige aftenarrangementer.
  • Der er ved altid en voksen tilstede, når børnene kommer, og alle børn er selv ansvarlige for ind- og udkrydsning.
  • Vi serverer en eftermiddagssnack omkring Cafeen omkring kl. 15.00.
  • Der er tilbud om lektiecafe.

Læs mere om Klub BK i folderen her.

Store Birk