bagkost-logo-2024

Store birken

Store Birken for 3. klasse

I vores skolefritidsordning lægger vi vægt på et godt forældresamarbejde, og vi ser frem til en god tid sammen.

Vi lægger vægt på, at Store Birken skal være fundamentet i børnenes fritidsliv, og at de i det daglige er omgivet af voksne, der støtter fællesskabet gennem respekt og drager omsorg for den enkelte og for gruppen.


Birkens åbningstider

Skoledage: Kl. 7.15 – 8.15 og kl. 13.00 – 17.00       

Skolefridage: Kl. 7.30 – 17.00              

Der er lukket på helligdage. Birken har lukket mellem jul og nytår, fredag efter Kr. himmelfartsdag, onsdag før påske og i uge 29 og 30.


Overordnet målsætning for Store Birken

  • Børnene skal udfordres og have mulighed for at udvikle kompetencer med udgangspunkt i både selvvalgte og et bredt udvalg af voksenstyrede aktiviteter.
  • Børnene skal have mulighed for at danne kammerat- og venskabsgrupper. De skal støttes i at håndtere konflikter og i at kunne rumme forskelligheder samt bruge hinandens ressourcer.

Mobiltelefon

Brug af mobiltelefoner i Birketiden er ikke tilladt. Det gælder al slags brug: At foretage og modtage opkald, sende og modtage sms’er samt spil.

Læs mere om Store Birken i folderen 'Velkommen til Store Birken'.

Birken