bagkost-logo-2024

Lille birken

Lille Birken for Begynder – 2. klasse

I vores skolefritidsordning lægger vi vægt på et godt forældresamarbejde, og vi ser frem til en god tid sammen.

Husk, I altid er velkomne med spørgsmål og forslag.


Hvem er vi?

Birken er Bagsværd Kostskole og Gymnasiums fritidsordning. Vi er beliggende i en selvstændig bygning kaldet Sekskanten. Bygningen er specielt indrettet til begynder-, 1. og 2. klasserne og Birken.

Fritidsordningen deler lokaler med indskolingen.


Birkens åbningstider: 

Skoledage: Kl. 7.15 – 8.15 og kl. 13.05 – 17.00

Skolefridage: Kl. 7.30 – 17.00

Birken har lukket mellem jul og nytår, fredagen efter Kr. himmelfartsdag, Grundlovsdag, onsdag før påske samt i uge 29 og 30.


Overordnet målsætning for Lille Birken


Selvstændighed

  • Børnene skal lære at være selvhjulpne så de kan opsøge og tilegne sig viden og påtage sig ansvar. Selvstændighed drejer sig også om at forstå sig selv som et helt menneske, men også at turde sige til og fra.

Selvværd

  • Børnene skal tro på sig selv og være tryg ved deres omgivelser.

Nysgerrighed

  • Vi skaber rammer så børnene kan gå opdagelse og lære nyt, og børnene opmuntres til at finde på andre kreative løsninger på eventuelle problemer eller opgaver. 

Social adfærd

  • Børnene skal medvirke til løsning af konflikter på en måde, der er tilfredsstillende for de implicerede parter. 
  • Social adfærd øger børnenes forståelse for medansvar, for egen udvikling, for andres tilværelse og for samfundet og naturen.

Kreativitet

  • Børnenes fantasi og skaberevner støttes gennem deres spontane udfoldelse i dagligdagen.

Natur og udeliv

  • Da vi bor i et naturområde, lægger vi vægt på at udnytte mulighederne for at lære børnene samspil med og forståelse for naturen.
  • Læs mere om vores SFO Birken i folderen 'Velkommen til Lille Birken'.

sommerfugl