bagkost-logo-2024

Elevevaluering

Elevevaluering

Summativ evaluering: 

Den summative evaluering har til formål at fastsætte elevens faglige niveau lige her og nu i forhold til faglige mål og kompetencer

Evalueringen foregår på følgende måder: 

  • 1.g elever får standpunktskarakter en gang årligt
  • 2.g og 3. g elever får standpunktskarakterer to gange årligt

Derudover får eleverne en årskarakter, som ligeledes er en standpunktskarakter
Hvis elever sættes mere end et karaktertrin ned, skal det begrundes over for eleven enten mundtligt eller skriftligt.

  • Eleverne får løbende summativ evaluering i timerne samt i forbindelse med hjemmearbejde
  • Der kan være summative evalueringer i forbindelse med forældrekonsultationer og karaktersamtaler

Formativ evaluering:

Den formative evaluering har til formål at støtte elevens fremadrettede læringsproces

Evalueringen foregår på følgende måder:

  • Samtaler mellem lærere og elever fx i forbindelse med forældrekonsultationer, standpunktskarakterer
  • I undervisningen er der løbende formative evalueringer, som støtter elevernes tilegnelse af kompetencer og læringsstrategier
  • Undervisningsforløb, der er tilrettelagt udelukkende med formativ evaluering
  • Formativt feedback på hjemmeopgaver