bagkost-logo-2024

Tilsyn

TILSYNSFØRENDE

Forældrekredsen på BK har besluttet, at årligt tilsyn med skolens undervisning varetages af certificeret tilsynsførende Heidi Theilmann Schmidt. I tilsynserklæringen for 2022/2023 har Heidi Theilmann Schmidt blandt andet noteret:

"Det er en fornøjelse at komme på Bagsværd Kostskole, hvor jeg altid føler mig godt modtaget. Både elever, lærere og ledelse er meget imødekommende og vil gerne vise og fortælle om skolens undervisning, igangværende indsatser samt visioner for fremtiden. Jeg får nemt mange gode samtaler med både elever og lærere, hvorved jeg får et godt indblik i og fornemmelse for læringsmiljøet samt indsigt i de overvejelser, der ligger til grund for undervisningens tilrettelæggelse og hvilke mål, der er sat for de forskellige fag og emner.

Sammenfattende kan jeg dermed igen i år erklære, at jeg har set og fornemmet et trygt og ambitiøst læringsmiljø på BK. Dette har været gældende på tværs af både årgange og faglige retninger. Jeg har mødt velforberedte lærere, der mestrer varieret og differentieret undervisning med mange pædagogiske og didaktiske metoder og vinkler, der har imødekommet eventuelle faglige spænd mellem eleverne. Generelt møder lærerne deres elever i øjenhøjde og formidlingen er nærværende, anerkendende og med en positiv tilgang til eleverne. Der er tydelige krav til elevernes indsats, men det sker i et trygt læringsmiljø, der i høj grad også rummer plads til humor og grin. Selvom mine besøg altid er planlagte og lærerne er bevidste om, at jeg deltager i deres undervisning, føler jeg mig overbevist om, at den undervisning jeg observerer i høj grad afspejler den undervisning, som finder sted, også når der ikke er tilsyn. Det begrunder jeg i, at eleverne virker bekendte med formen på undervisningen og at der er en meget afslappet tilgang til, at jeg er med i undervisningen fra både lærere og elevers side. Det er dermed min klare vurdering, at Bagsværd Kostskole i høj grad står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen samt lever op til Børne- og Undervisningsministeriets krav til de frie grundskoler". 

Her kan du læse hele tilsynserklæringen her