bagkost-logo-2024

BK Højskole er et tilbud til elever, forældre og ansatte på Bagsværd Kostskole og Gymnasium om at møde til samtale med fokus på samfundsrelevante og/eller uddannelsespolitiske spørgsmål. Det er dialog for dialogens skyld, fordi vi alle bliver klogere, når vi lytter, spørger og tør udfordre vores forforståelse i mødet med andre. Vi indbyder til fire arrangementer pr. år. Der serveres kaffe, te og kage. Vel mødt.


Program BK Højskole – foråret 2023Biritte17. april 2023 klokken 16-18 i Gymnasiestuen:

Birgitte Vedersø: Er der håb for de unge?

Nyhederne er fulde af historier om unge i mistrivsel, og statistikkerne tegner et billede af en generation i krise. Stress, angst, depression og ensomhed er blevet kendte fænomener i hverdagen for mange unge, og det er sket samtidig med, at de unge aldrig har haft bedre ydre muligheder i livet. På samme tid er de voksne omkring de unge både uenige og i tvivl om, hvordan man bedst hjælper. Oplægget giver et lille generationsportræt af de unge, der i øjeblikket går i udskolingen og på ungdomsuddannelser og nuancerer billedet af en generation i krise. Som oplæg til debat spørger Birgitte Vedersø, hvordan vi bedst muligt støtter vores børn og unge til et liv som stærke, selvstændige og handlende mennesker, der har skiftet mismodet ud med håb.


Birgitte Vedersø har været rektor i gymnasieskolen i 23 år, senest på Gefion Gymnasium, og er nu selvstændig konsulent tilknyttet Mobilize Strategy Consulting. Birgitte er desuden næstformand i Københavns Universitets bestyrelse og har været formand for Danske Gymnasier i en årrække. Birgitte beskæftiger sig særligt med uddannelsesledelse, strategiprocesser og organisationsteori og er desuden involveret i arbejdet med at bekæmpe trivselskrisen.


Tilmelding via link (deltagelse er gratis):

https://outlook.office365.com/owa/calendar/BKHjskole@bagkost.onmicrosoft.com/bookings/s/-PmAcl_t4UWSAJw6b8mayw2Udskudt til september 2023

Mikala Hansbøl: Hvad skal skolen kunne?

Oplægget vil handle om, hvordan vi kan forstå teknologi på forskellige måder, og dermed også have forskellige forestillinger om hvilke elever/studerende vi uddanner, og hvad de skal kunne.


Oplægget danner afsæt for diskussioner om, hvad skolens roller bliver i en verden med AI såsom ChatGPT3, der på bare 5 dage fik 1.000.000 brugere. EU-rapporter har forudsagt, at op mod 90 % indhold på internettet i 2026 vil være AI genereret - allerede før ChatGPT blev lanceret. Det rejser væsentlige spørgsmål såsom: Hvad med demokratiet? Hvordan kan vi arbejde med en bæredygtig verden? Hvordan kan og skal skolen arbejde med elevernes dannelse i denne nye virkelighed og verden, hvor misinformation og fakenews får nye dimensioner?


Mikala er 51 år gammel, og har for nylig fejret 35 års jubilæum med sin gamle BK-klasse og klasselærer. I dag arbejder Mikala som seniorforsker i UCL, Center for Anvendt Skoleforskning/Læremiddel.dk. Hun har forsket i og udviklet relationer mellem it, læring og uddannelser i mere end 20 år. De seneste år har hun forsket i lærerfaglige teknologiforståelser og elevernes teknologiforståelser. Mikala har blandt andet været leder af forskningsprogrammet Digitalisering i Skolen (DiS) i læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Hun har været den første ErhvervsPhD i Microsoft, og hun evaluerede de første Coding Class projekter i Danmark i et samarbejde med IT-Branchen. Mikala har været med til at udvikle moduler til læreruddannelsen om digital dannelse og teknologiforståelse. Hun har deltaget i Merete Riisagers Rådgivningsgruppe for teknologi i undervisningen og i ekspertskrivegruppe for teknologiforståelse som obligatorisk faglighed i skolen. Senest har Mikala været følgeforsker på et projekt med fokus på læreruddannernes teknologiforståelse: https://tekfag.dk/. Se evt. mere her: https://laeremiddel.dk/om-os/mikala-hansboel/
Tidligere arrangementer:

15-11-2022: Tekla Canger: Kønsbevidst pædagogik og køn i skolen

01-10-2022: BK Højskole etableres