icon-menu
Menu
icon-user.png
Overskrift:

BK HØJSKOLE

Billede:
6EEC0D73-E039-49BB-9B36-D432642B6E15
Dato:
18-11-2022
Kort tekst:
Dragende dialoger om kønnede forståelser af børn og unge ved årets første BK Højskole
Tekst:

Tirsdag d. 15. november inviterede vi for første gang til BK Højskole. Det foregik i Tokanten og alle forældre, elever og ansatte var velkomne. 


Denne gang var samtalen fokuseret omkring kønnede forståelser af børn og unge, og hvilken rolle skolen har heri. 


Vi havde besøg af lektor ved Læreruddannelsen, Tekla Canger, som i en årrække har arbejdet med kønsbevidst pædagogik:


"I al den tid, enhedsskolen har eksisteret, har børns kønnede adfærd og måder at møde elevernes køn på været til diskussion. I de senere år er fokus på køn øget, og der bliver løbende sat spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at forstå elever i skolen kategorisk som enten drenge eller piger. Samtidig peger forskellige undersøgelser på at elever med hhv. drenge- og pigekøn til stadighed mistrives med begrundelse i måder at forstå deres køn på. Dette paradoks sætter vi fokus på i aftenens arrangement, hvor vi samtaler om kønnede forståelser af børn og unge, lærere og pædagogers rolle heri, samt hvilke handlemuligheder vi har for at udfordre kønsstereotyper og skabe øget (skole)trivsel for børn og unge."


Oplægget var både spændende og relevant. Det skabte gode samtaler og refleksioner blandt de fremmødte elever, forældre og ansatte. 


Et stort tak til oplægsholder, Tekla Canger, og alle de interesserede deltagende på aftenen. 


Vi vender stærkt tilbage til foråret med et nyt højskoleprogram, som blandt andet bliver annonceret på vores sociale medier. 


Vi glæder os til at se jer til foråret og håber, at mange har lyst til at deltage. 6F4DE1BD-1168-48F4-A6C5-6ACD4A1E0EF3

BF70A23A-F928-4214-9E6F-965668E23730

3B38BC91-196F-4875-874C-6D71B21334DB


Galleri: