icon-menu
Menu
icon-user.png

Statistik og nøgletal

Karaktergivning i de gymnasiale uddannelser

 

2018:

 

 gymnasiet karakterer 2018

 

Se alle års- og prøvekarakterer 2018 på uddannelsesstatistik.dk 

2017:

eksamensresultat 2017
 Se karaktererne her

2016:

Samlet karaktergennemsnit var på 8,1.

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Hvad bliver der af Bagsværd Kostskole & Gymnasiums studenter, hvilke uddannelser fortsætter de på efter studentereksamen?

Indhent oplysninger og få svaret her.
 

Løfteevne 2016-2018

 Socioøkonomisk reference 2016 - 2018
  

Se mere her:

https://www.uddannelsesstatistik.dk/ 

Elevtilfredshed

På baggrund af elevtrivselsundersøgelsen foretaget i efteråret 2014 er der sat fokus på følgende områder:
 

  • Elevernes brug af IT/medier og hvordan det kan være forstyrrende for de øvrige elever
  • Udvikling af skolens studievejledning
  • Variation i undervisningen


Fravær

På BK arbejder vi aktivt med at bringe elevfraværet ned.

Vi henviser til både vores Studie- og ordensregler og til den ny fraværsbekendtgørelse.

Vi gennemgår regelmæssigt elevernes fravær og indkalder til møde med hhv. klasselærer, studievejleder eller vicerektor alt efter omfanget af fravær.  I disse samtaler diskuteres årsagen til fraværet, og hvordan vi som skole kan hjælpe og støtte, så fraværet kan nedbringes.

 

I skoleåret 2017-18  var det fysiske fravær for skolens elever 8,9% og det skriftlige 10,2%.

Vi arbejder ihærdigt på at nedbringe tallet og har som mål at nedbringe det med mindst 1 procentpoint, hvilket ser ud til at lykkes indtil videre jf de foreløbige tal for 2018-19, som ses nedenfor.

  

Skoleår 2019:

fravær 2