icon-menu
Menu
icon-user.png

Priser for gymnasiet

Betaling for en gymnasieelev i dagskolen:

Priser gældende fra 1. januar 2023

  • Indmeldelsesgebyr kr. 2.000,-
  • Undervisning kr. 1.890,- pr. måned i 12 måneder
  • Bogdepositum kr. 1.000,-

Der betales én måned forud.


 Alle priser er i DKK.

 

Indmeldelse er bindende.

Udmeldelse kan kun ske til den 1. i en måned og da mindst med mindst én måneds varsel.

Skolepenge betales for måneden efter udmeldelsen.


Der kan IKKE finde udmeldelse sted alene for juli måned.


Friplads

Læs om muligheder for at søge om friplads/tilskud til betaling for skolepenge/kostophold m.m. her