icon-menu
Menu
icon-user.png

læse- og skrivevejledning

På BK tilbydes læse- og skrivevejledning til alle elever. Alle 1g elever screenes for læsehastighed og læseforståelse samt grundlæggende stavning umiddelbart efter efterårsferien. Herefter tilrettelægges individuelle undervisningsforløb for de elever, der kan have glæde af det.
Efter jul deltager alle 1g elever i et kursus om læse- og notatteknik målrettet deres studieretning.

 

2. og 3. g’ere er velkomne til at kontakte læse- og skrivevejleder Julie Wittrup, hvis I savner hjælp til at optimere læsevaner eller har problemer med de skriftlige lektier.


 

 

Kontakt Julie Wittrup på: www.lectio.dk (JU) eller ju@bagkost.dk


Matematikvejledning

BK tilbyder også matematikvejledning. En matematikvejleder er en faglig støtteperson for elever med matematikvanskeligheder, der er så svære, at de forhindrer elevere i at kunne følge den almindelige undervisning på tilfredsstillende vis.

Udover at støtte enkeltelever står matematikvejlederen også for screening af f.eks. 1.g elever og at støtte matematiklærerne i udviklingsarbejde af forskellig vis.

 

Vores matematikvejleder er uddannet fra RUC og hun kan detektere og diagnostisere elevers matematikvanskeligheder og designe, hvilken type opstøttende undervisning og vejledning, der bedst hjælper den enkelte elev i arbejdet med at overkomme vanskelighederne. Denne hjælp kan antage mange former fra støttesamtaler, støttende hjemmeopgaver, støtte til elevens arbejde i klasserummet og meget andet.

 

Dorthe Eisabeth Rasmussen
 

Kontakt Dorte Rasmussen på www.lectio.dk (DR) eller dr@bagkost.dk