icon-menu
Menu
icon-user.png

Historie og samfundsfag i 0.g

Mål

Efter 9. klasse er historie- og samfundsfaget afsluttet i grundskoleregi. Begge fag er dog obligatoriske i gymnasiet, og derfor er det vigtigt at eleverne i 0.g på Bagsværd Kostskole og Gymnasium fortsat vedligeholder de færdigheder, de allerede har tilegnet sig, samt udvikler deres historiske bevidsthed og samfundsforståelse og bliver rustet til at fortsætte med fagene i gymnasiet.

Der arbejdes ud fra temaer i begge fag og så vidt muligt tværfagligt, for at skabe en bedre sammenhæng. Således vil de første forløb være fælles mellem de to fag – først ”Unge der ændrer verden” og så ”Metropolen Berlin”. Her vil Berlin blive sat under lup historisk og samfundsfagligt. Desuden vil der være en fælles årsprøve i slutningen af året, hvor eleverne enten vil komme op i historie eller samfundsfag.

Historie

Undervisningen i historie skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

  • forstå sig selv som historieskabte og medskabere af historie
  • udbygge deres indsigt i væsentlige historiske begivenheder og samfundsforhold
  • skabe sig et overblik over og fordybe sig i arbejdet med menneskers dagligliv og livsvilkår gennem tiderne
  • styrke deres forståelse af udviklingen af dansk kultur i mødet med andre kulturer
  • forholde sig kritisk til kilder
  • arbejde med udviklings- og sammenhængsforståelse
  • udvikle et kronologisk overblik
  • fortolkning og formidling

Samfundsfag

Da formålet med samfundsfag i 0.g er at bygge bro til faget i gymnasiet, vil vi i året tage udgangspunkt i hvad eleverne allerede ved i de fire overordnede emner, politik, sociologi, økonomi og samfundsfaglige metoder. Fokus vil være på tværfaglighed – især med historie, og anvendelse af faget til analyse, diskussion og vurdering af forskelligartede kilder.

Vi vil i onsdagstimen tage udgangspunkt i en aktuel begivenhed og sætte den i de relevante historiske og samfundsfaglige rammer inden vi arbejder videre med fagstoffet. Derudover vil timerne for det meste bestå af gruppearbejde med fremlæggelser og/eller debat, for at styrke elevernes mundtlige evner og tillid til samme.