icon-menu
Menu
icon-user.png

Innovation/entreprenørskab


”Innovation/entreprenørskab” er et fag, hvor eleverne skal lære processerne bag entreprenørskab. Entreprenørskab er, når der handles på muligheder og gode idéer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art. 


De vil i undervisningen komme omkring tre centrale områder; proces, handling og refleksion. Undervisningens overordnede mål er, at eleverne kan skabe og handle på muligheder og gode idéer, både selvstændigt og i grupper, med henblik på at skabe værdi i verden omkring dem af økonomisk kulturel eller social art. Eleverne skal lære at planlægge og styre processerne hen mod et bestemt mål.

Processerne er lærerstyret, men indholdet kommer i samarbejde med eleverne.