icon-menu
Menu
icon-user.png

Mediefag

»At give børn og unge digital dannelse er en af uddannelsessystemets vigtigste opgaver i det 21. århundrede«

Denne konstatering kommer fra professor ved Syddansk Universitet Kirsten Drotner, som råber vagt i gevær i forhold til danske skoleelevers digitale dannelse. Hun advarer imod antagelse om, at de danske skoleelever fra barnsben er digitalt indfødte. Hun berettet om, at der findes mange eksempler på, at børn på trods af deres store aktivitet i den digitale verden ikke altid forstår konsekvenserne af at være ”digital”.


På Bagsværd Kostskole og Gymnasium har vi valgt at gøre en indsats i forhold til at danne eleverne digitalt. De skal både kunne læse og skrive digitalt samt være i stand til at reflektere over deres digitale færden.


Mediefag kommer til at være et delehold med krop/sundhed. Derfor vil det kun være halvdelen af klassen, som har mediefagsundervisning ad gangen. På den måde sikres det, at eleverne får mere tid sammen læreren. Holdene bytter på den anden side af julen.


I timerne kommer eleverne blandt andet til at arbejde med brugen af pc og iPad. Det primære fokus vil være på at lære pc’ens funktioner at kende (Word, Powerpoint og Moviemaker). Derudover kommer eleverne til at granske mange af internettets muligheder og udfordringer. Her vil fokus blandt andet være at få eleverne til at forstå konsekvenserne af deres handlinger på internettet samt give dem indsigt i, hvilke regler der gør sig gældende, når det kommer til billeddeling på eksempelvis Instagram og Snapchat.