icon-menu
Menu
icon-user.png

Studieteknik

Skolepligten er forbi, og eleverne er for første gang i 0.g startet på en uddannelse som er ”frivillig”. Hvad de får ud af det hele, er i høj grad op til dem selv. En positiv holdning til skolen og en interesse i de faglige tilbud gør det nemmere at være aktiv medspiller. Derfor er det vigtigt, at de reflekterer over, hvordan deres skoleliv har været indtil nu. Og dét skal faget studieteknik tilbyde hjælp til.

Studieteknik er et dannelsesfag, der tager sit afsæt i elevernes analyse og vurdering af egen læring som et led i deres personlige udvikling.

0.g på Bagsværd Kostskole og Gymnasium er et gymnasieforberedende skoleår, og det er et overordnet mål, at eleverne bliver klædt på til at kunne gennemføre en gymnasial uddannelse.

Undervisningen i studieteknik skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig indsigt, kundskaber og færdigheder, der blandt andet sætter dem i stand til at:

 • Planlægge tid i forhold til anviste opgaver
 • Tage ansvar
 • Være selvmotiverende
 • Sætte mål/prioritere
 • Fordybe og koncentrere sig
 • Evaluere egen indsats

Eksempler på indholdet i faget:

 • Karakteristik af personlig læringsstil
 • Udvidet og gennemtænkt notatteknik
 • Målrettet læsning samt kildekritik
 • Brug af studiegrupper
 • Fremlæggelser – retorik
 • Eksamensforberedelse

Eksempler på emner:

 • Læring
 • Intelligens
 • Hukommelse
 • Motivation
 • Koncentration
 • Læseteknik
 • Notatteknik